LM317M LM317 TO252 IC nguồn ổn áp ADJ

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: LM317M LM317 TO252 IC nguồn ổn áp ADJ;

Mã: LM317M_TO252;

Kiểu chân: dán 3 chân TO-252;

Phân nhóm: IC nguồn ADJ;

Hàng tương đương: UTC LM317K, LM317K-TN3-R, TO-252

Tên hàng: LM317M LM317 TO252 IC nguồn ổn áp ADJ;  Mã: LM317M_TO252;  Kiểu chân: dán 3 chân TO-252;  Phân nhóm: IC nguồn ADJ;  Hàng tương đương: UTC LM317K, LM317K-TN3-R, TO-252

Tên hàng: LM317M LM317 TO252 IC nguồn ổn áp ADJ;
Mã: LM317M_TO252;
Kiểu chân: dán 3 chân TO-252;
Phân nhóm: IC nguồn ADJ;
Hàng tương đương: UTC LM317K, LM317K-TN3-R, TO-252

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG