LM324N DIP14 IC thuật toán

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;

Mã: LM324N_N;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: National;

Xuất xứ: Chính hãng;

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;  Mã: LM324N_N;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiệu: National;  Xuất xứ: Chính hãng;

Tên hàng: LM324N DIP14 IC thuật toán;
Mã: LM324N_N;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiệu: National;
Xuất xứ: Chính hãng;

Tags: , , ,