LM339DR LM339M LM339 SOP14 IC thuật toán

Giá: 1,000 VNĐ

Tên hàng: LM339DR LM339M LM339 SOP14 IC thuật toán;

Mã: LM339_SOP14;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: LM339DR LM339M LM339 SOP14 IC thuật toán;  Mã: LM339_SOP14;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: LM339DR LM339M LM339 SOP14 IC thuật toán;
Mã: LM339_SOP14;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC thuật toán

Tags: , , ,