LM386N DIP8 IC thuật toán AMP AUDIO PWR 1W MONO AB 8DIP

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: LM386N DIP8 IC thuật toán AMP AUDIO PWR 1W MONO AB 8DIP;

Mã: LM386N;

Hãng sx: National;

Kiểu chân: cắm DIP-8 Hàng tương đương:

LM386 LM386N-1

Tên hàng: LM386N DIP8 IC thuật toán AMP AUDIO PWR 1W MONO AB 8DIP;  Mã: LM386N;  Hãng sx: National;  Kiểu chân: cắm DIP-8 Hàng tương đương:  LM386 LM386N-1

Tên hàng: LM386N DIP8 IC thuật toán AMP AUDIO PWR 1W MONO AB 8DIP;
Mã: LM386N;
Hãng sx: National;
Kiểu chân: cắm DIP-8 Hàng tương đương:
LM386 LM386N-1

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG