LRUGB6361A LCD Panel 10.4 inch cho Màn hình máy phay CNC Mitsubishi M-V5CN (TM)

Giá: Liên hệ

LRUGB6361A LCD Panel 10.4 inch cho Màn hình máy phay CNC Mitsubishi M-V5CN (TM)

Mã: LRUGB6361A

Xuất xứ: Hàng tháo máy

Hàng tương đương: LSUGC2072A LRUGB6361A LBUGB6381B LRUGB6361A LRUGB6381C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG