LT1085CT-3.3 LT1085CT-3.3V TO220 IC nguồn ổn áp 3.3V 3A Low Dropout Positive Regulators

Giá: 38.500 VNĐ

Tên hàng: LT1085CT-3.3 LT1085CT-3.3V TO220 IC nguồn ổn áp 3.3V 3A Low Dropout Positive Regulators;

Mã: LT1085CT-3.3;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220;

Thương hiệu: Linear;

Phân nhóm: IC nguồn 3.3V;

Hàng tương đương: LM1085IS-5.0, LM1085CS-ADJ, LM1085ISX-3.3 ,LM1085IT-5.0, LM1085-3.3, LM1085-5.0, LM1085-12, LM1085-ADJ

Tên hàng: LT1085CT-3.3 LT1085CT-3.3V TO220 IC nguồn ổn áp 3.3V 3A Low Dropout Positive Regulators;  Mã: LT1085CT-3.3;  Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220;  Thương hiệu: Linear;  Phân nhóm: IC nguồn 3.3V;  Hàng tương đương: LM1085IS-5.0, LM1085CS-ADJ, LM1085ISX-3.3 ,LM1085IT-5.0, LM1085-3.3, LM1085-5.0, LM1085-12, LM1085-ADJ

Tên hàng: LT1085CT-3.3 LT1085CT-3.3V TO220 IC nguồn ổn áp 3.3V 3A Low Dropout Positive Regulators;
Mã: LT1085CT-3.3;
Kiểu chân: cắm 3 chân TO-220;
Thương hiệu: Linear;
Phân nhóm: IC nguồn 3.3V;
Hàng tương đương: LM1085IS-5.0, LM1085CS-ADJ, LM1085ISX-3.3 ,LM1085IT-5.0, LM1085-3.3, LM1085-5.0, LM1085-12, LM1085-ADJ

Tags: , , , , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG