LT1085CT-3.3 TO220 IC nguồn 3.3V

Giá: 39.000 VNĐ

Tên hàng: LT1085CT-3.3 TO220 IC nguồn 3.3V;

Mã: LT1085CT-3.3;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: LT1085CT-3.3 LT1085CT-3.3V LT1085CT LT1074HVCT

Tên hàng: LT1085CT-3.3 TO220 IC nguồn 3.3V;  Mã: LT1085CT-3.3;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Hàng tương đương: LT1085CT-3.3 LT1085CT-3.3V LT1085CT LT1074HVCT

Tên hàng: LT1085CT-3.3 TO220 IC nguồn 3.3V;
Mã: LT1085CT-3.3;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Hàng tương đương: LT1085CT-3.3 LT1085CT-3.3V LT1085CT LT1074HVCT

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG