LT1111CN8 LT1111 DIP8 IC nguồn tăng giảm áp Micropower DC/DC Converter Adjustable and Fixed 5V, 12V

Giá: 50.000 VNĐ

Tên hàng: LT1111CN8 LT1111 DIP8 IC nguồn tăng giảm áp Micropower DC/DC Converter Adjustable and Fixed 5V, 12V;

Mã: LT1111CN8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: Linear;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC nguồn DC-DC;

Mã kho: LT1111CN8_123

Tên hàng: LT1111CN8 LT1111 DIP8 IC nguồn tăng giảm áp Micropower DC/DC Converter Adjustable and Fixed 5V, 12V;  Mã: LT1111CN8;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Thương hiệu: Linear;  Xuất xứ: chính hãng;  Phân nhóm: IC nguồn DC-DC;  Mã kho: LT1111CN8_123

Tên hàng: LT1111CN8 LT1111 DIP8 IC nguồn tăng giảm áp Micropower DC/DC Converter Adjustable and Fixed 5V, 12V;
Mã: LT1111CN8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: Linear;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC nguồn DC-DC;
Mã kho: LT1111CN8_123

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG