LT1184CS SOP16 3.9mm IC nguồn CCFL/LCD Contrast Switching Regulators;

Giá: 53.000 VNĐ

Tên hàng: LT1184CS SOP16 3.9mm IC nguồn CCFL/LCD Contrast Switching Regulators;

Mã: LT1184CS;

Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16;

Thương hiệu: Linear;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: LT1184FCS, LT1182CS, LT1183CS;

Dùng cho: vật tư màn hình LCD;

Phân nhóm: IC nguồn;

Tên hàng: LT1184CS SOP16 3.9mm IC nguồn CCFL/LCD Contrast Switching Regulators;  Mã: LT1184CS;  Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16;  Thương hiệu: Linear;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: LT1184FCS, LT1182CS, LT1183CS;  Dùng cho: vật tư màn hình LCD;  Phân nhóm: IC nguồn;

Tên hàng: LT1184CS SOP16 3.9mm IC nguồn CCFL/LCD Contrast Switching Regulators;
Mã: LT1184CS;
Kiểu chân: 16 chân dán SOP-16;
Thương hiệu: Linear;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: LT1184FCS, LT1182CS, LT1183CS;
Dùng cho: vật tư màn hình LCD;
Phân nhóm: IC nguồn;

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG