M27C256B-12F1 M27C256B 27C256 DIP28 IC nhớ EPROM 256K (32KX8) 120ns

Giá: 17.500 VNĐ

Tên hàng: M27C256B-12F1 M27C256B 27C256 DIP28 IC nhớ EPROM 256K (32KX8) 120ns;

Mã: M27C256B-12F1;

Kiểu chân: cắm FDIP-28W;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nhớ ROM

Tên hàng: M27C256B-12F1 M27C256B 27C256 DIP28 IC nhớ EPROM 256K (32KX8) 120ns;  Mã: M27C256B-12F1;  Kiểu chân: cắm FDIP-28W;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nhớ ROM

Tên hàng: M27C256B-12F1 M27C256B 27C256 DIP28 IC nhớ EPROM 256K (32KX8) 120ns;
Mã: M27C256B-12F1;
Kiểu chân: cắm FDIP-28W;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nhớ ROM

Tags: , , ,