M57215BL M57215L MIT ZIP IC DRIVER;

Giá: 89.000 VNĐ

Tên hàng: M57215BL M57215L MIT ZIP IC DRIVER;

Mã: M57215BL;

Kiểu chân: cắm;

Thương hiệu: Mitsubisshi;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: vật tư servo, vật tư máy CNC;

Phân nhóm: IC driver

Tên hàng: M57215BL M57215L MIT ZIP IC DRIVER;  Mã: M57215BL;  Kiểu chân: cắm;  Thương hiệu: Mitsubisshi;  Xuất xứ: tháo máy;  Dùng cho: vật tư servo, vật tư máy CNC;  Phân nhóm: IC driver

Tên hàng: M57215BL M57215L MIT ZIP IC DRIVER;
Mã: M57215BL;
Kiểu chân: cắm;
Thương hiệu: Mitsubisshi;
Xuất xứ: tháo máy;
Dùng cho: vật tư servo, vật tư máy CNC;
Phân nhóm: IC driver

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG