Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V

Giá: 76.000 VNĐ

Tên hàng: Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V;

Mã: AVT2404;

Thông số: Điện áp cấp: 10 đến 28VDC;

Kiểu chân: 1. VCC, 2. GND, 3. NC, 4. NC, 5. ON/OFF;

Kích thước mạch: 13.5x4cm;

Dùng tốt cho bóng cao áp: 15 đến 22 inch;

Tên hàng: Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V;  Mã: AVT2404;  Thông số: Điện áp cấp: 10 đến 28VDC;  Kiểu chân: 1. VCC, 2. GND, 3. NC, 4. NC, 5. ON/OFF;  Kích thước mạch: 13.5x4cm;  Dùng tốt cho bóng cao áp: 15 đến 22 inch;

Tên hàng: Mạch cao áp LCD 4 bóng, điện áp cấp 10 đến 28V;
Mã: AVT2404;
Thông số: Điện áp cấp: 10 đến 28VDC;
Kiểu chân: 1. VCC, 2. GND, 3. NC, 4. NC, 5. ON/OFF;
Kích thước mạch: 13.5x4cm;
Dùng tốt cho bóng cao áp: 15 đến 22 inch;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG