Mạch chuyển đổi IC, mạch chuyển đổi chip MSOP8 TSSOP8 SOP8 SOP16 sang DIP16

Giá: 20.500 VNĐ

Tên hàng: Mạch chuyển đổi IC, mạch chuyển đổi chip MSOP8 TSSOP8 SOP8 SOP16 sang DIP16

Tên hàng: Mạch chuyển đổi IC, mạch chuyển đổi chip MSOP8 TSSOP8 SOP8 SOP16 sang DIP16

Tên hàng: Mạch chuyển đổi IC, mạch chuyển đổi chip MSOP8 TSSOP8 SOP8 SOP16 sang DIP16

Tags: ,