MAX660CSA MAX660CSA IC Nguồn Switching

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng: MAX660CSA MAX660CSA IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: MAX660CSA;

Dùng cho: Vật tư PLC;

Tag: Switched Capacitor Voltage Converter

Tên hàng: MAX660CSA MAX660CSA IC Nguồn Switching;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: MAX660CSA;  Dùng cho: Vật tư PLC;  Tag: Switched Capacitor Voltage ConverterTên hàng: MAX660CSA MAX660CSA IC Nguồn Switching;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: MAX660CSA;  Dùng cho: Vật tư PLC;  Tag: Switched Capacitor Voltage Converter

Tên hàng: MAX660CSA MAX660CSA IC Nguồn Switching;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: MAX660CSA;
Dùng cho: Vật tư PLC;
Tag: Switched Capacitor Voltage Converter

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG