33174 MC33174 MC33174D MC33174DG IC Thuật toán

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: 33174 MC33174 MC33174D MC33174DG IC Thuật toán;

Kiểu chân: dán SOP-14;

hãng sx: ON;

Mã hàng: MC33174D;

dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: 33174 MC33174 MC33174D MC33174DG IC Thuật toán;  Kiểu chân: dán SOP-14;  hãng sx: ON;  Mã hàng: MC33174D;  dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: 33174 MC33174 MC33174D MC33174DG IC Thuật toán;
Kiểu chân: dán SOP-14;
hãng sx: ON;
Mã hàng: MC33174D;
dùng cho: vật tư biến tần

Tags: , , , ,