MC33363W MC33363ADW IC Nguồn Switching

Giá: 48.500 VNĐ

Tên hàng: MC33363W MC33363ADW IC Nguồn Switching;

Kiểu chân: dán SO13W;

Hãng sx: ON;

Mã: MC33363ADW

Tên hàng: MC33363W MC33363ADW IC Nguồn Switching;  Kiểu chân: dán SO13W;  Hãng sx: ON;  Mã: MC33363ADW

Tên hàng: MC33363W MC33363ADW IC Nguồn Switching;
Kiểu chân: dán SO13W;
Hãng sx: ON;
Mã: MC33363ADW

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG