MC34063API IC Nguồn DC-DC

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: MC34063API IC Nguồn DC-DC;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: MC34063API;

Hãng sx: ON

Tên hàng: MC34063API IC Nguồn DC-DC;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã: MC34063API;  Hãng sx: ON

Tên hàng: MC34063API IC Nguồn DC-DC;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: MC34063API;
Hãng sx: ON

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG