MC34151P MC34151 DIP8 IC nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: MC34151P MC34151 DIP8 IC nguồn;

Mã: MC34151P;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: Motorola;

Tên hàng: MC34151P MC34151 DIP8 IC nguồn; Mã: MC34151P; Kiểu chân: cắm DIP-8; Thương hiệu: Motorola; Xuất xứ: chính hãng; Dùng cho: vật tư máy chạy tập thể dục

Tên hàng: MC34151P MC34151 DIP8 IC nguồn;
Mã: MC34151P;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: Motorola;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư máy chạy tập thể dục

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy chạy tập thể dục