MC44608P40 44608P40 DIP8 IC nguồn

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: MC44608P40 44608P40 DIP8 IC nguồn;

Mã: 44608P40;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: MC44608P40 44608P40 DIP8 IC nguồn;  Mã: 44608P40;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Dùng cho: vật tư màn hình

Tên hàng: MC44608P40 44608P40 DIP8 IC nguồn;
Mã: 44608P40;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Dùng cho: vật tư màn hình

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG