MCD95-16IO1B MCD95-16I01B IXYS THYRISTOR-DIODE 180A 1600V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: MCD95-16IO1B MCD95-16I01B IXYS THYRISTOR-DIODE 180A 1600V;

Mã: MCD95-16IO1B;

Thương hiệu: IXYS;

Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: MCD95-16IO1B MCD95-16I01B IXYS THYRISTOR-DIODE 180A 1600V;  Mã: MCD95-16IO1B;  Thương hiệu: IXYS;  Xuất xứ: chính hãng;

Tên hàng: MCD95-16IO1B MCD95-16I01B IXYS THYRISTOR-DIODE 180A 1600V;
Mã: MCD95-16IO1B;
Thương hiệu: IXYS;
Xuất xứ: chính hãng;

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG