MF58-103J3950 Trở nhiệt MF58 10K 5%

GIá: 650VNĐ

Tên: MF58-103J3950 Trở nhiệt MF58 10K 5%;

Kiểu chân: DO-35;

Dùng cho: bếp từ;

Tag: điện trở nhiệt bếp từ, trở nhiệt bếp từ, trở cảm biến nhiệt bếp từ, đi ốt bếp từ, đi ốt nhiệt bếp từ, đi ốt cảm biến nhiệt bếp từ, vật tư bếp từ, linh kiện bếp từ, cảm biến bếp từ, MF58 10K NTC 3950K 5% DO-35, NTC-MF58 10K 3950 5%

Mã: MF58-103J3950

MF58-103J3950