Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-220 18x13x0.12mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-220 18x13x0.12mm

Tên hàng: Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-220 18x13x0.12mm

Tên hàng: Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-220 18x13x0.12mm

 

Tags: ,