Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-3P 18x22x0.12mm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-3P 18x22x0.12mm

Tên hàng: Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-3P 18x22x0.12mm

Tên hàng: Mica nhựa cách điện lót tản nhiệt TO-3P 18x22x0.12mm

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG