MIP0223SY IC Nguồn Switching

Giá: 22.000 VNĐ

MIP0223SY TO220 IC Nguồn Switching

Mã: MIP0223SY

Kiểu chân: cắm TO-220

Thương hiệu: Panasonic

Xuất xứ: Hàng chính hãng

Hàng tương đương: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0223SY IC Nguồn Switching; Mã: MIP0223SY; Kiểu chân: cắm TO-220; Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0223SY IC Nguồn Switching;
Mã: MIP0223SY;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tags: , ,