MIP163 TO220 IC nguồn switching power 65W

Giá: 33,000 VNĐ

Tên hàng: MIP163 TO220 IC nguồn switching power 65W;

Mã: MIP163;

kiểu chân: cắm TO-220;

Hàng tương đương: MIP160 MIP161 MIP162 MIP163 MIP164 MIP165 MIP166

 

Tags: , , ,