MIP282 DIP7 IC nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: MIP282 DIP7 IC nguồn;

Mã: MIP282;

Kiểu chân: cắm SIP-7

Tên hàng: MIP282 DIP7 IC nguồn;  Mã: MIP282;  Kiểu chân: cắm SIP-7

Tên hàng: MIP282 DIP7 IC nguồn;
Mã: MIP282;
Kiểu chân: cắm SIP-7

Tags: , , ,