MIP2F3 DIP7 IC nguồn

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MIP2F3 DIP7 IC nguồn;

Mã: MIP2F3;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Mã kho: MIP2F3_-ic

Tên hàng: MIP2F3 DIP7 IC nguồn;  Mã: MIP2F3;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Mã kho: MIP2F3_-ic

Tên hàng: MIP2F3 DIP7 IC nguồn;
Mã: MIP2F3;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Mã kho: MIP2F3_-ic

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG