MIP2G4 DIP7 IC nguồn

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: MIP2G4 DIP7 IC nguồn;

Mã: MIP2G4;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Mã kho: MIP2G4_-ic

Tên hàng: MIP2G4 DIP7 IC nguồn;  Mã: MIP2G4;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Mã kho: MIP2G4_-ic

Tên hàng: MIP2G4 DIP7 IC nguồn;
Mã: MIP2G4;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Mã kho: MIP2G4_-ic

Tags: ,