MIP382 DIP7 IC nguồn Motorola

Giá: 7.000 VNĐ

Tên hàng: MIP382 DIP7 IC nguồn Motorola;

Mã: MIP382;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Mã kho: MIP382_888

Tên hàng: MIP382 DIP7 IC nguồn Motorola;  Mã: MIP382;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Mã kho: MIP382_888

Tên hàng: MIP382 DIP7 IC nguồn Motorola;
Mã: MIP382;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Mã kho: MIP382_888

Tags: , ,