MIP384 DIP7 Ic nguồn

Giá: 10,000 VNĐ

Tên hàng: MIP384 DIP7 Ic nguồn;

Mã: MIP384;

Kiểu chân: cắm: DIP-7;

Dùng cho: vật tư servo; vật tư bếp từ;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: MIP384 DIP7 Ic nguồn;  Mã: MIP384;  Kiểu chân: cắm: DIP-7;  Dùng cho: vật tư servo; vật tư bếp từ;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: MIP384 DIP7 Ic nguồn;
Mã: MIP384;
Kiểu chân: cắm: DIP-7;
Dùng cho: vật tư servo; vật tư bếp từ;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: , , ,