Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 10mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 10mm;

Mã: MKP-X2_104K10mm

Tên hàng: Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 10mm;  Mã: MKP-X2_104K10mmv

Tên hàng: Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 10mm;
Mã: MKP-X2_104K10mm

Tags: ,