Tụ 0.22uF 275V 224K MEX MKP-X2 10mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275V 224K MEX MKP-X2 10mm;

Mã: MKP-X2_224K10mm

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275V 224K MEX MKP-X2 10mm;  Mã: MKP-X2_224K10mm

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275V 224K MEX MKP-X2 10mm;
Mã: MKP-X2_224K10mm

Tên hàng: Tụ 0.22uF 275V 224K MEX MKP-X2 10mm;

Mã: MKP-X2_224K10mm

Tags: ,