Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 15mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 15mm;

Mã: MKP-X2_104K15mm

 

Tên hàng: Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 15mm; Mã: MKP-X2_104K15mm

Tên hàng: Tụ 0.1uF 275V 104K MEX MKP-X2 15mm;
Mã: MKP-X2_104K15mm

Tags: ,