MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;

Giá: 6.000 VND

Tên hàng:MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;

Mã: MKP-X2_0.33uF1200V;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: MKPH SH 0.33uF J 630V, 0.33uF J MKP-X2 275VACMKP-X2 0.33uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 0.33uF 275VAC 0.33uF;

Mã: MKP-X2_0.33uF275VAC;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương:tụ 0.33uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 0.33UF 275VAC 400VDC, 0.33uF J 400V 275V MKP-X2;

Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tên hàng:MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;  Mã: MKP-X2_0.33uF1200V;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương: MKPH SH 0.33uF J 630V, 0.33uF J MKP-X2 275VACMKP-X2 0.33uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 0.33uF 275VAC 0.33uF;  Mã: MKP-X2_0.33uF275VAC;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương:tụ 0.33uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 0.33UF 275VAC 400VDC, 0.33uF J 400V 275V MKP-X2;  Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tên hàng:MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;
Mã: MKP-X2_0.33uF1200V;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: MKPH SH 0.33uF J 630V, 0.33uF J MKP-X2 275VACMKP-X2 0.33uF 275VAC 400V DC Tụ bếp từ 0.33uF 275VAC 0.33uF;
Mã: MKP-X2_0.33uF275VAC;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương:tụ 0.33uF, tụ bếp, tụ bếp từ, tụ lọc bếp từ, linh kiện bếp từ, linh kiện điện tử, bán linh kiện bếp từ, tụ MKPH SH 4uF J 630V, 0.33UF 275VAC 400VDC, 0.33uF J 400V 275V MKP-X2;
Phân nhóm: Tụ MKP-X2, Tụ bếp từ

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG