MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;

Mã: MKP-X2_0.33uF1200V;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: MKPH SH 0.33uF J 630V, 0.33uF J MKP-X2 275VACMKP-X2, 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;  Mã: MKP-X2_0.33uF1200V;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương: MKPH SH 0.33uF J 630V, 0.33uF J MKP-X2 275VACMKP-X2, 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 0.33uF 1200V Tụ bếp từ 0.33uF 1200V 0.33uF;
Mã: MKP-X2_0.33uF1200V;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: MKPH SH 0.33uF J 630V, 0.33uF J MKP-X2 275VACMKP-X2, 4uF 275VAC 400V DC, Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

 

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG