MKP-X2 2uF 275VAC Tụ bếp từ 2uF 275VAC 2uF

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: MKP-X2 2uF 275VAC Tụ bếp từ 2uF 275VAC 2uF;

Mã: MKP-X2_2uF275VAC;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: MKPH SH 2uF J 630V, 2uF J MKP-X2 ,275VACMKP-X2 4uF, 275VAC 400V ,DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 2uF 275VAC Tụ bếp từ 2uF 275VAC 2uF;  Mã: MKP-X2_2uF275VAC;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương: MKPH SH 2uF J 630V, 2uF J MKP-X2 ,275VACMKP-X2 4uF, 275VAC 400V ,DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

Tên hàng: MKP-X2 2uF 275VAC Tụ bếp từ 2uF 275VAC 2uF;
Mã: MKP-X2_2uF275VAC;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: MKPH SH 2uF J 630V, 2uF J MKP-X2 ,275VACMKP-X2 4uF, 275VAC 400V ,DC Tụ bếp từ 4uF 275VAC 4uF

 

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG