Tụ 0.047uF 275V 473K MEX MKP-X2 10mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ 0.047uF 275V 473K MEX MKP-X2 10mm;

Mã: MKP-X2_473K10mm

Tên hàng: Tụ 0.047uF 275V 473K MEX MKP-X2 10mm;  Mã: MKP-X2_473K10mm

Tên hàng: Tụ 0.047uF 275V 473K MEX MKP-X2 10mm;
Mã: MKP-X2_473K10mmTên hàng: Tụ 0.047uF 275V 473K MEX MKP-X2 10mm;
Mã: MKP-X2_473K10mm

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG