Tụ bếp từ 0.24uF 1200V MKP đứng

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ bếp từ 0.24uF 1200V MKP đứng;

Mã: MKP0.24uF1200V;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Tên hàng: Tụ bếp từ 0.24uF 1200V MKP đứng;  Mã: MKP0.24uF1200V;  Dùng cho: vật tư bếp từ;

Tên hàng: Tụ bếp từ 0.24uF 1200V MKP đứng;
Mã: MKP0.24uF1200V;
Dùng cho: vật tư bếp từ;

Tags: ,