MOC3052 DIP6 Photo-Triac AC-OUT 1-CH 10mA 600VDRM 6-Pin

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3052 DIP6 Photo-Triac AC-OUT 1-CH 10mA 600VDRM 6-Pin;

Mã: MOC3052_DIP6;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Thương hiệu: Toshiba

Tên hàng: MOC3052 DIP6 Photo-Triac AC-OUT 1-CH 10mA 600VDRM 6-Pin;  Mã: MOC3052_DIP6;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Thương hiệu: Toshiba

Tên hàng: MOC3052 DIP6 Photo-Triac AC-OUT 1-CH 10mA 600VDRM 6-Pin;
Mã: MOC3052_DIP6;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Thương hiệu: Toshiba

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG