MOC3061 Photo-TRIAC 15mA

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3061 Photo-TRIAC 15mA;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: F, TOSHIBA;

Mã: MOC3061_DIP-6;

Tag: MOC3061, MOC3062, MOC3063

Tên hàng: MOC3061 Photo-TRIAC 15mA;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: F, TOSHIBA;  Mã: MOC3061_DIP-6;  Tag: MOC3061, MOC3062, MOC3063

Tên hàng: MOC3061 Photo-TRIAC 15mA;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: F, TOSHIBA;
Mã: MOC3061_DIP-6;
Tag: MOC3061, MOC3062, MOC3063

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG