MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V

Giá: 5,500 VNĐ

Tên hàng: MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V;

Mã: MOC3062;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-triac

Tên hàng: MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V;  Mã: MOC3062;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-triac

Tên hàng: MOC3062 DIP6 Photo-TRIAC opto photocoupler 600V;
Mã: MOC3062;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: Photocoupler->Photo-triac

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG