MP2467DN MP2467 SOP8 IC nguồn Convert DC-DC Single Step Down 6V to 36V; Mã: MP2467DN; Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8; Phân nhóm: IC nguồn DC-DC; Mã kho: MP2467DN_123

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MP2467DN MP2467 SOP8 IC nguồn Convert DC-DC Single Step Down 6V to 36V;

Mã: MP2467DN;

Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;

Phân nhóm: IC nguồn DC-DC;

Mã kho: MP2467DN_123

Tên hàng: MP2467DN MP2467 SOP8 IC nguồn Convert DC-DC Single Step Down 6V to 36V;  Mã: MP2467DN;  Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;  Phân nhóm: IC nguồn DC-DC;  Mã kho: MP2467DN_123

Tên hàng: MP2467DN MP2467 SOP8 IC nguồn Convert DC-DC Single Step Down 6V to 36V;
Mã: MP2467DN;
Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;
Phân nhóm: IC nguồn DC-DC;
Mã kho: MP2467DN_123

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG