MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V;

Mã: 2N2222A;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V;  Mã: 2N2222A;  Kiểu chân: cắm TO-92;  Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222;  Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: MPS2222 2N2222A 2N2222 TO92 NPN Transistor 0.6A 40V;
Mã: 2N2222A;
Kiểu chân: cắm TO-92;
Hàng tương đương: MPS2222 2N2222A 2N2222;
Phân nhóm: NPN Transistor

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG