Sửa MR-J2S-60A, MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A, CACR-R90-SS1VA máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 SSG CCS1

Sửa MR-J2S-60A, MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A, NAXZ1001A-MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A-MR-J2S-60A, CACR-R90-SS1VA, NIXZ1006C máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 SSG CCS1- Serial: 4469
Sửa chữa máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122
Model: MR-J2S-60A-RY271 Serial: 4469
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không bật được nguồn

Sửa MR-J2S-60A, MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A, NAXZ1001A-MR-J2S-60A-RY271, NAXZ1001A-MR-J2S-60A, CACR-R90-SS1VA, NIXZ1006C máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122 SSG CCS1- Serial: 4469
Sửa chữa máy dệt SHIMA SEIKI NSSG122
Model: MR-J2S-60A-RY271 Serial: 4469
Mô tả tình trạng ban đầu: Lỗi không bật được nguồn

Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Bắc Tiến
ĐC: Số 1 Ngõ 15, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội
Dịch Vụ Lắp Đặt Sửa Chữa:
Zalo-Mobi: 0986 711 155
http://SuaSieuNhanh.com
https://www.facebook.com/suasieunhanh
https://www.youtube.com/c/SuaSieuNhanh
Bán Buôn Bán Lẻ Vật Tư Linh Kiện Điện Tử:
Zalo-Mobi: 0977 181 211- 024 85 85 1999
http://VatTuDienTu.vn
https://www.facebook.com/vattudientu.vn
https://www.facebook.com/congtybactien

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG