MTS-102 Công tắc LOGIC 3 chân, 2 vị trí giữ ON-ON

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: MTS-102 Công tắc LOGIC 3 chân, 2 vị trí giữ ON-ON;

Mã: MTS-102;

Thông số: 3A/250V, 6A/125V;

Kích thước: L13xW8xH10mm, lỗ khoét: 6mm

Tên hàng: MTS-102 Công tắc LOGIC 3 chân, 2 vị trí giữ ON-ON; Mã: MTS-102; Thông số: 3A/250V, 6A/125V; Kích thước: L13xW8xH10mm, lỗ khoét: 6mm

Tên hàng: MTS-102 Công tắc LOGIC 3 chân, 2 vị trí giữ ON-ON;
Mã: MTS-102;
Thông số: 3A/250V, 6A/125V;
Kích thước: L13xW8xH10mm, lỗ khoét: 6mm

Tags: ,