N5532 NE5532DR N5532 SOP8 Ic thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: N5532 NE5532DR N5532 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier;

Mã: N5532;

Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;

Thương hiệu: TI;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư amply;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: N5532 NE5532DR N5532 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier;  Mã: N5532;  Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;  Thương hiệu: TI;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư amply;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: N5532 NE5532DR N5532 SOP8 IC thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier;
Mã: N5532;
Kiểu chân: dán 8 chân SOP-8;
Thương hiệu: TI;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư amply;
Phân nhóm: IC thuật toán

 

 

 

Tags: , , ,