NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 8x2mm

Giá: 1.700 VNĐ

Tên hàng: NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 8x2mm;

Mã: NdFeB8x2

Tên hàng: NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 8x2mm; Mã: NdFeB8x2

Tên hàng: NdFeB Nam châm vĩnh cửu siêu mạnh 8x2mm;
Mã: NdFeB8x2

Tags: ,