NE5532P NE5532N NE5532 DIP8 Ic thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: NE5532P, NE5532N, NE5532 DIP8 IC thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier;

Mã: NE5532P;

Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8;

Thương hiệu: TI;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư amply;

Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: NE5532P, NE5532N, NE5532 DIP8 IC thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier;  Mã: NE5532P;  Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8;  Thương hiệu: TI;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư amply;  Phân nhóm: IC thuật toán

Tên hàng: NE5532P, NE5532N, NE5532 DIP8 IC thuật toán Dual Low-Noise Operational Amplifier;
Mã: NE5532P;
Kiểu chân: cắm 8 chân DIP-8;
Thương hiệu: TI;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư amply;
Phân nhóm: IC thuật toán

 

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG