NEC 2561 PS2561-1 PS2561 DIP4 Photo-transistor

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: NEC 2561 PS2561-1 PS2561 DIP4 Photo-transistor;

Mã: PS2561;

Kiểu chân: cắm DIP-4

NEC 2561 PS2561-1 PS2561 DIP4 Photo-transistor;  Mã: PS2561;  Kiểu chân: cắm DIP-4

NEC 2561 PS2561-1 PS2561 DIP4 Photo-transistor;
Mã: PS2561;
Kiểu chân: cắm DIP-4

Tags: , ,