NEC9713 PS9713 SOP5 Photo-transistor optocoupler

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: NEC9713 PS9713 SOP5 Photo-transistor optocoupler;

Mã: PS9713;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Hàng tương đương: PS9713-F3-A

Tên hàng: NEC9713 PS9713 SOP5 Photo-transistor optocoupler;  Mã: PS9713;  Kiểu chân: dán SOP-5;  Thương hiệu: NEC;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;  Hàng tương đương: PS9713-F3-A

Tên hàng: NEC9713 PS9713 SOP5 Photo-transistor optocoupler;
Mã: PS9713;
Kiểu chân: dán SOP-5;
Thương hiệu: NEC;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;
Hàng tương đương: PS9713-F3-A

Tags: , , , , , ,